Kategorie ubytovacích zařízení

24.07.2019

V našich nabídkách a rezervacích se často setkáte s celou řadou pro někoho možná neznámých pojmů a označení. Abychom vám usnadnili orientaci v této problematice, představíme vám jednotlivé druhy ubytovacích zařízení, ve kterých se na vašich cestách můžete ubytovat.

Hotel je ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených, zejména služeb stravovacích. Člení se do pěti tříd, které jsou zpravidla označeny hvězdičkou.

Hotel garni má vybavení jen pro omezený rozsah stravování (nejméně snídaně) a člení se do čtyř tříd.

Motel s nejméně 10 pokoji pro hosty poskytuje přechodné ubytování a služby s tím spojené zejména pro motoristy a člení se do čtyř tříd. Zařízení se nachází v blízkosti pozemních komunikací s možností parkování. Recepce a restaurace může být mimo ubytovací část. Ubytovací zařízení jinak splňuje veškeré požadavky pro kategorii hotelu

Penzion je vybaven nejméně 5 a maximálně 20 pokoji pro hosty, s omezeným rozsahem společenských a doplňkových služeb a člení se do čtyř tříd. Omezené služby stravování spočívají v absenci restaurace. Penzion však musí disponovat minimálně místností pro stravování, která zároveň může sloužit k dennímu odpočinku hostů.

Botel je umístěn v trvale zakotvené osobní lodi. Botel se zařazuje nejvýše do čtyř hvězdiček.

Mezi specifická hotelová zařízení patří Lázeňský/Spa hotel (nachází se v místě se statusem lázeňského místa) a Resort/Golf resort hotel (uzavřený soubor objektů, kde může být recepce a restaurace mimo ubytovací část; toto ubytovací zařízení splňuje požadavky pro kategorii hotelů v úrovni 3* - 5* a musí být vybaveno minimálně devítijamkovým normovaným hřištěm dle parametrů konkrétní golfové federace).

Setkat se můžete také s depandance, což je vedlejší budova ubytovacího zařízení bez vlastní recepce, organizačně však související s hlavním ubytovacím zařízením, které pro depandance zajišťuje plný rozsah služeb odpovídající příslušné kategorii a třídě a není vzdáleno více než 500 metrů. Depandance nemá vyšší kategorii než příslušná hlavní budova.

Mezi ubytovací zařízení rovněž patří kemp (tábořiště), chatová osada nebo turistická ubytovna. Tyto typy ubytování však naše cestovní agentura v současné chvíli nenabízí.